Mbjellja e drunjëve dhe luleve në qytetin e Drenasit, gjallëron dhe zbukuron hapësirat publike

Mbjellja e drunjëve🌳 dhe luleve🌷 në qytetin e Drenasit, gjallëron dhe zbukuron hapësirat publike të qytetit. ☀️

Këto janë vetëm një pjesë e aktiviteteve tona të planifikuara në mjedisin jetësor të cilat do të realizohen në drejtim të mirëmbajtjes dhe rregullimit të qytetit tonë.🧡

SHPËRNDAJE