Këta janë drejtorët dhe zv/drejtorët e rinjë të shkollave në Komunën e Drenasit

Komuna e Drenasit, sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi ka nxjerr vendim për emërimin e…