Këta janë drejtorët dhe zv/drejtorët e rinjë të shkollave në Komunën e Drenasit

Komuna e Drenasit, sipas ligjeve dhe rregulloreve në fuqi ka nxjerr vendim për emërimin e katër drejtorëve dhe dy zv/drejtorëve të shkollave, transmeton DrenicaOnline.

Drejtorët dhe zv/drejtorët e rinj do ta fillojnë punen më 19 korrik të këtij viti.

1. Drejtor në SHEMU ” Fazli Grajçevci – Vasilevë . – Shaban Berisha
2. Drejtor në SHFMU ” Gani Sylaj ” Poklek i Ri . Rifat Demaku
3. Drejtor në SHFMU ” Deshmoret e Qendresës Tërstenik . – Remzi Gashi
4. Drejtor në SHFMU ” Shote Galica ” Abri e Epërme . – Endrit Berisha
5. Zv.Drejtor të SHML ” Gl.K.Skënderbeu ” – Drenas . – Avni Jakupi
6. Zv.Drejtor të SHFMU ” Rasim Kicina – Drenas – Mentor Gashi

Afati i ankesës për të pa kenaqurit është në afatin prej pesembedhjetë ( 15 ) ditëve, drejtuar Komisionit për ankesa në Komunën e Drenasit, prej datës se shpalljes të këtij vendimi.

Me këtë vendim njoftohet Drejtorati i Arsimit, Institucionet arsimore përkatese dhe një mbetet për evidencë në Zyren e Kryetarit të Komunës se Drenasit.

SHPËRNDAJE