GIZ-i gjerman sërish përzgjedhë Drenasin në realizim projektesh

Komuna e Drenasit përzgjidhet si një ndër komunat model për hartimin e doracakut për përmirësimin…

Komuna e Drenasit përzgjidhet nga GIZ gjerman për realizimin e projektit “Planifikimi Hapësinor dhe Menaxhimi i Tokës”

Kryetari i Komunës së Drenasit, Ramiz Lladrovci, së bashku me drejtorët e komunës, Flutura Avdiu,…