Barnatoret e Komunës së Drenasit të respektojnë orarin e punës sipas rregullores komunale në fuqi

Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik ndjen për obligim të njoftoj të gjitha bizneset e barnatoreve se…

Njoftim për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës për barnatore

Njoftim për fillimin dhe mbarimin e orarit të punës për barnatore . Komuna e Drenasit,…