Thirret mbledhja Solemne e Kuvendit të Komunës për nder të 14 Qershorit, Ditës së Çlirimit të Drenasit

Në bazë të nenit 43 paragrafi 1, të Ligjit Nr. 03/L-040, Për vetëqeverisje lokale; nenit 8, paragrafit: 1 dhe 2 të Udhëzimit Administrativ (MAPL) Nr. 02/2015, për  mbajtjen  e  mbledhjeve Solemne të Kuvendit të Komunës, Kryesuesi i Kuvendit të Komunës se Drenasit, Labinot Halilaj më datë 14.06.2021 (ditë e Hënë) duke filluar në ora 12:00, në sallën e Kuvendit.

THËRRET

MBLEDHJEN  SOLEMNE  TË KUVENDIT TË KOMUNËS PËR NDERË TË 14 QERSHORIT, DITËS SË ÇLIRIMIT TË DRENASIT

Rendi i ditës

  1. 12:00 – Hapja e mbledhjes Solemne të Kuvendit të Komunës nga kryesuesi z.Labinot Halilaj
  2. 12:15 Fjalimi i Kryetarit të Komunës së Drenasit z.Ramiz Lladrovci
  3. 12:30 – Mbyllja e mbledhjes Solemne të Kuvendit të Komunës
SHPËRNDAJE