Plotësohen me sinjalizim vendkalimet hekurudhore në Komunën e Drenasit

rejtoria e Shërbimeve Publike dhe Emergjenca në bazë të planit të punës ka bërë plotësimin me sinjalizim të vendkalimeve hekurudhore, duke i pajisur me shënjat e sinjalizimit siç janë : shenjat stop, kryqi i andreut, shënja për prezencën e binarëve, shënja për prezencën e trenit.

Me këtë rast, Drejtoresha për Shërbime Publike dhe Emergjencë, Lumnije Gjoshi – Krapi ka theksuar do të vazhdojnë të punojnë në ofrimin e shërbimeve më të mira për sigurinë e udhëtarëve dhe transportit të mallrave.

SHPËRNDAJE