Mbahen garat në volejboll dhe futsall nga nxënësit e shkollave të mesme dhe fillore

Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport në bashkëpunim me të gjitha shkollat e mesme profesionale dhe shkollat fillore, gjatë javës së kaluar dhe vikendin, kanë zhvilluar garat ne të dy kategoritë, vajza e djem në volejboll dhe futsall.

Në këto gara u arritën këto rezultate si më poshtë:

VOLEJBOLL

Janë mbajt garat në Volejboll për SHFMU-ta dhe SHML-ta vajzat&djemtë dhe u arritën këto rezultate:

Kategoria Vajzat:

Vendi -I- Shfmu,,GANI SYLA’’ Drenas,

Vendi -II- Shfmu,,GANI  ELSHANI’’Krojkovë,

Vendi -III- Shfmu,,HASAN PRISHTINA’’ Llapushnik,

Nxënësja më e mire-ELSA BERISHA- Shfmu,, GANI SYLA’’ Drenas

Mësimdhënësja  më e mire-LIRIDON GASHI – Shfmu,, GANI SYLA’’ Drenas,

Kategoria Djemtë:

Vendi -I- Shfmu,, HASAN PRISHTINA’’ Llapushnik,

Vendi -II- Shfmu,,DËSHMORËT E QENDRESËS’’Terstenik II,

Vendi -III- Shfmu,,HALIL BAJRAKTARI’’ Drenas

Nxënësi më i mirë- LEOTRIM K. THAQI- Shfmu,, Hasan Prishtina’’ Llapushnik,

Mësimdhënësi  më i mirë-SAMI THAQII – Shfmu,, Hasan Prishtina’’ Llapushnik,

Janë mbajt garat në Volejboll për SHML-ta për vajzat&djemtë dhe u arritën këto rezultate:

Kategoria Vajzat:

Vendi -I- Shml,,FEHMI LlADROVCI’’ Drenas,

Vendi -II- Shml. gjim,,GJ.K.SKËNDERBEU’’Drenas,

Nxënësja më e mire-Eljesa Elshani- Shml,, FEHMI LlADROVCI’’ Drenas

Mësimdhënësja  më e mire-LATIF ELSHANI – Shml,, FEHMI LlADROVCI’’ Drenas,

Kategoria Djemtë:

Vendi -I- Shml,,FEHMI LlADROVCI’’ Drenas,

Vendi -II- Shml. gjim,,GJ.K.SKËNDERBEU’’Drenas,

Nxënësi më e mire-ERVIN LLAZICANI – Shml,, FEHMI LlADROVCI’’ Drenas

Mësimdhënësi  më e mire-AGRON THAQI – Shml,, FEHMI LlADROVCI’’ Drenas,

Në fund të garës për më të suksesëshmit Drejtoria e Kulturës,Rinisë dhe Sportit ndau shpërblime: Mirënjohje Medalje dhe Kupë.

FUTSALL

Janë mbajt garat në FUTSALL për SHFMU-ta vajzat&djemtë dhe u arritën këto rezultate:

Kategoria Vajzat:

Vendi -I- Shfmu,,RASIM KIQINA’’ Drenas,

Vendi -II- Shfmu,,JUSUF GËRVALLA’’Negroc,

Vendi -III- Shfmu,,ARIF SHALA’’Zabel I Ulët,

Nxënësja më e mire-ELJESA ELSHANI – Shfmu,, RASIM KIQINA’’ Drenas

Mësimdhënësi  më e mire-YLBER QORRI – Shfmu,,RASIM KIQINA’’ Drenas,

Kategoria Djemtë:

Vendi -I- Shfmu,, JUSUF GËRVALLA’’Negroc,

Vendi -II- Shfmu,,RILINDJA’’ Dobroshec,

Vendi -III- Shfmu,,HALIL BAJRAKTARI’’ Drenas

Nxënësi më i mirë- LEONIS SHALA- Shfmu,, JUSUF GËRVALLA’’Negroc, Mësimdhënësi më i mirë-LIRIDON GASHI Shfmu,,JUSUF GËRVALLA’’Negroc

SHPËRNDAJE